CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MAI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC LÂM

Trụ sở chính: Thôn 2 – Yên Sở – Hoài Đức – Hà nội.

Văn phòng : Số 25 – Dốc Thành công – Ba Đình – Hà nội

Điện thoại: 096.899.2768

Email: [email protected]

25 Thành Công
25 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội